Μη γίνουμε ένα κόμμα καριτούρα, αλλιώς θα έχουμε την κατάληξη του ΠΑΣΟΚ του 6%Leave a Reply

Your email address will not be published.